Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kołbacz sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na ciągnik rolniczy

W załączeniu zaproszenie do składania ofert cenowych na ciągnik rolniczy.

Termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kolbacz.pl do dnia 21.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Olszewski tel. 604 439 443.

Załączniki do pobrania