Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kołbacz sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na przyczepę rolniczą do transportu bel

W załączeniu zaproszenie do składania ofert cenowych na przyczepę rolniczą do transportu bel.

Termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kolbacz.pl do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dodatkowych informacji udziela Pan Juliusz Rogowski tel. 609 336 335.

Załączniki do pobrania