Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kołbacz

Zajmuje się hodowlą i chowem bydła, owiec oraz koni. Realizuje tematy badawcze zlecone przez Instytut Zootechniki PIB Kraków.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z o. o. zlokalizowany jest na terenie gminy Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim. Utworzony został 4 lipca 1967 roku. W grudniu 2000 roku Zakład przekształcono w Spółkę z o.o., w której Instytut Zootechniki PIB w Krakowie ma 100% udziału.

Zakład Doświadczalny Kołbacz gospodaruje na 4 438,9181 ha, z czego grunty orne stanowią 2 646,9385 ha, a łąki i pastwiska 1 382,972 ha…

 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o.

Kołbacz, ul. Warcisława 1, 74-106 Stare Czarnowo
tel. 91/312-42-35, 91/312-40-34
e-mail: sekretariat@kolbacz.pl, kolbacz@iz.edu.pl
REGON 812329013, NIP 858-16-44-446
KRS: 0000000153, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego – 33 442 000 zł

Nr konta:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział Szczecin
87 1050 1559 1000 0023 0268 7021

Aktualności

Oferujemy państwu miejsca dla koni

w nowoczesnym pensjonacie:

  • bezpieczne boksy dla koni o powierzchni 12 i 16m2 – każdy wyposażony w automatyczne poidło,
  • widna, wysoka stajnia, z dobrą cyrkulacją powietrza,
  • ogrzewana siodlarnia, część socjalna oraz łazienki z natryskami dla jeźdźców,
  • boksowa karuzela na 6 koni ze zraszaczem podłoża,
  • bezcieniowo oświetlona hala z nawadnianym podłożem kwarcowym       o wymiarach 23x66m,
  • zewnętrzna ujeżdżalnia również z kwarcem i drenażem 40x80m,
  • 7ha zielonych padoków,
  • atrakcyjne tereny do jazdy konnej w otulinie puszczy bukowej,
  • owies, siano, słoma z własnych ekologicznych upraw.