Przetargi

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.