Kontakt

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o.

Kołbacz
ul. Warcisława 1, 74-106 Stare Czarnowo
tel. 91/312-42-35, 91/312-40-34
e-mail: sekretariat@kolbacz.pl, kolbacz@iz.edu.pl
REGON 812329013, NIP 858-16-44-446
KRS: 0000000153, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego – 33 442 000 zł

Nr konta:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział Szczecin
87 1050 1559 1000 0023 0268 7021

SEKRETARIAT

+48 722 315 311

KSIĘGOWOŚĆ

+48 722 315 312, +48 661 283 888

GŁÓWNY KSIĘGOWY

+48 667 153 973

KASA

+48 693 319 315

KADRY / PŁACE

+48 722 310 314

PLANOWANIE

+48 722 317 316

ZAOPATRZENIE

+48 667 632 346

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

+48 609 336 335

KIEROWNIK FERMA BYDŁA

+48 607 821 099

KIEROWNIK FERMA OWIEC / HOTEL DLA KONI

+48 722 313 319