Prace badawcze

Wykaz tematów badawczych realizowanych w Zakładzie Doświadczalnym Instytucie Zootechniki PIB w Kołbaczu Sp. z o.o.

Lp.Nr zadaniaRodzaj tematu i usługi badawczejTytuł zadaniaKierownik zadaniaOkres realizacji
101-10-02-11Temat statutowyImplementacja potencjału nowoczesnych metod transkryptomiki, genomiki i genetyki populacji w doskonaleniu cech zdrowotności bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na poziomie stad indywidualnych.Dr inż. P. Topolski1/2020-4/2023
201-10-03-11Temat statutowyBadania nad celem hodowlanym w warunkach selekcji bydła na wiele cech, ze szczególnym uwzględnieniem rasy simentalskiej.Prof. dr hab. A. Żarnecki1/2020-4/2022
301-10-04-11Temat statutowyOcena dobrostanu cieląt utrzymanych w różnych rodzajach kojcówDr inż. D. Godyń1/2021-12/2023
416-10-02-11W ramach działania “Współpraca”Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika – grupa operacyjna – ,,chłodzenie bydła’’.Dr inż. A. Kaczor2020/2022
504-15-02-11Fundusz Badań WłasnychCharakterystyka laktacji oraz określenie poziomu substancji biologicznie aktywnych w mleku klaczy.Dr inż. G. Polak1/2017-4/2020
603-17-15-09Program WieloletniWeryfikacja i analiza efektywności stosowanych metod oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich.Dr hab. P. Wójcik, prof. IZ PIB1/2016-4/2020
703-17-31-09Program WieloletniOpracowanie obiektywnych wskaźników dobrostanu zwierząt w odniesieniu do zmieniających się warunków utrzymania.Dr hab. J. Walczak1/2016-4/2020
803-17-32-09Program WieloletniZapewnienie wsparcia naukowego i wydawanie opinii w zakresie innowacyjnych technologii chowu zwierząt gospodarskich.Dr hab. J. Walczak1/2016-4/2020