Główny Księgowy

mgr Kazimierz Wojciechowski

Główny Księgowy

e-mail: kolbacz@izoo.krakow.pl
tel. 91 312 42 35 wewn.21