Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kołbacz sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na system uzdatniania wody pod potrzeby technologiczne

W załączeniu zaproszenie do składania ofert cenowych na system uzdatniania wody pod potrzeby technologiczne.

Termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kolbacz.pl do dnia 16.04.2024 r. do godz. 15:00.

Załączniki do pobrania