Zaproszenie do składania ofert cenowych na nawóz ESTA Kieserit lub jego zamiennik

W załączeniu zaproszenie do składania ofert cenowych na nawóz ESTA Kieserit lub jego zamiennik.

Wielkość zamówienia: około 170 ton.

Termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kolbacz.pl do dnia 29.12.2023 r.

Załączniki do pobrania