Zaproszenie do składania ofert na badania składu gleby pod kątem zawartości: N, P, K, Mg oraz pH

W załączeniu zaproszenie do składania ofert na badania składu gleby pod kątem zawartości: N, P, K, Mg oraz pH.

Termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kolbacz.pl do dnia 05.01.2024 r.

Załączniki do pobrania