Zaproszenie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W załączeniu zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o. o. za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Załączniki do pobrania