Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

załącznik do uchwały 15.2023 w sprawie konkursu na Prezesa Zarządu                                                                                                           załącznik do ogłoszenia o naborze na Prezesa Zarządu_oświadczenia