POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. 74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. załączniki do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.…

Czytaj dalejPOSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. 74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1.