Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki

Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o.działając na podstawie przepisów § 19 pkt. 2 a Aktu Założycielskiego Spółki(tekst jednolity z dnia 27.04.2017 r.) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska CZŁONKÓW…

Czytaj dalej Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki